Juva kasvuun!

Tiivistelmä

Juvan elinvoiman lisäämiseksi tarvitsemme kuntamme ulkopuolelta asukkaita, työntekijöitä ja yrittäjiä. Onnistumisen kannalta kannattanee pyrkiä houkutelemaan henkilöitä, jotka tuntevat maaseutumaisen kunnan elinolot. Vielä parempi, jos tuntevat myös jollain tavalla Juvan ja/tai juvalaisia. On todettu, että maahanmuuttajat, jotka ovat lähtömaassaan maaseudulta ja/tai joilla on jo yhteyksiä esim. aiemmin muuttaneiden sukulaisten vuoksi viihtyvät paremmin maaseudulla uudessa maassa. a) Monien sotaa paenneiden ukrainalaisten sanotaan olevan maaseudulta ja heillä on ollut jo aiemmin sukulaisia ja tuttuja töissä Etelä-Savossa. Heidän houkuttelu siten, että syntyy riittävän iso ja elinvoimainen (Juvalla viihtymisen edellytys) oma yhteisö paikkakunnalle olisi mielestäni ”low-hanging fruit”. b) Etelä-Savosta aikanaan Ruotsiin muuttaneet ja heidän lapsensa ja lapsen lapsensa saattaisivat olla hyvä kohde houkutella ”takaisin muuttoon” Juvalle. Tällä hetkellä Suomella on Ruotsissa erittäin hyvä maine, kuten olemme mediankin kautta voineet kuulla. Lisäksi Ruotsissa on akuutti ”jengi-ongelma” mikä vähentää sinne muuttaneiden viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta siellä. Suomalaislähtöisistä Ruotsissa asuvista voisimme saada kielitaitoisia, osaavia uusia kuntalaisia. Vähemmän koulutettuja ammattilaisia maatalouden ja teollisuuden tehtäviin, yrittäjiä, korkeasti koulutettuja nuoria kaupunkilaisia ”laadukkaan elämän etsijöitä” haja-asutusalueelle (esim. etätyöntekijöitä ja mikroyrittäjiä), mutta myös eläkeläisiä, jotka haluavat palata juurilleen. Molemmille kohderyhmille markkinointia varten on jo olemassa Juvan mahdollisuuksista viestintä tuttava verkostossa. Kohtuullisin kustannuksin sitä voisi vauhdittaa vaikkapa FB:tä hyödyntäen.

Tavoitteet

Elinvoimaa ja kasvua maahanmuutolla.

Toimenpiteet

Markkinointia kohderyhmille.

Kerro mielipiteesi ideasta

Voit myös halutessasi kommentoida ideaa