14 tien päällystys

Tiivistelmä

Jos, ja kun päälystetään tie 14 taajamasta Savonlinnaan päin, olisi erittäin toivottavaa leventää ja päällystää myös reunapientareet, jotta jokseenkin turvallinen pyöräily välillä Ukkolantie/ Multamäentie - kirkonkylä mahdollistuisi.

Tavoitteet

Pyöräily lisääntyisi, asukkaiden kunto kohenisi ja kansanterveyskin lisääntyisi. Yksityisautoilu vähenisi, luonto kiittäisi.

Toimenpiteet

Tien 14 ( ja muidenkin) päällysteitä uusittaessa levennettäisiin pienreita ja päällyste ulotettaisiin myös niille.

Kerro mielipiteesi ideasta

Voit myös halutessasi kommentoida ideaa