Vehmaan kehittäminen

Tiivistelmä

Juvan Vehmaan alue on kehittynyt suotuisasti 5-tien vetovoiman vuoksi, mutta sitä voidaan kehittää vieläkin paremmaksi. Kerro mielipiteesi kuinka sitä voitaisiin kehittää enemmän. Kenties tarvitaan uusia kauppoja, palveluja, leikki-alueita, jne? Kerro rohkeasti ideasi!

Tavoitteet

Mitä palveluja haluaisit Vehmaalle. Kuinka Vehmaan aluetta tulisi kehittää?

Toimenpiteet

Aluetta kehitetään nyt EU-hankerahoituksen turvin.

Kerro mielipiteesi ideasta

Voit myös halutessasi kommentoida ideaa